Ověřujeme veškeré analogové a digitální tachografy.

Ověřování tachografů
Servis Karex a.s. v Cerekvici nad Loučnou je součástí autorizovaných Státních metrologických středisek pro ověřování tachografů. Ověřování  probíhá v souladu s požadavky Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě a s vyhláškou č. 102/95 Sb. O podmínkách provozu na pozemních komunikacích.

Jaké tachografy ověřujeme?

  • Značky: Kienzle, Siemens, VDO, Continental
  • Typy: 1318, 1319, 1324, 1381
  • Tachografy 2. generace – smart tachograf (4.x)

Co s sebou k ověření?

  • velký a malý TP
  • starý protokol
  • kompletní adresu majitele
  • důvod ověření, příp. závady
  • nenaložené vozidlo

Vozidla vyrobená po 01.05.2006 musí být vybavena digitálním tachografem.
Vozidla vyrobená po 15.06.2019 musí být vybavena digitálním tachografem 2. generace (smart tachograf).

Chcete ověřit tachograf ?

Pro bližší informace nás kontaktujte.