Společnost Karex, a.s. prodává autobusy značky IVECO BUS (IRISBUS-IVECO, KAROSA) na trh Ruské Federace se zvláštním zaměřením do vybraných oblastí této federace a některých zemí SNS dle dealerských smluv, uzavřených s výrobcem autobusů firmou IVECO Czech Republic, a.s.

Prodejním programem společnosti je úplný sortiment výrobce od městských, meziměstských až po turistické autobusy.

Úspěchy prodeje autobusů spočívají v dobrém poměru užitných parametrů autobusů, jejich vysoké kvality, prodejních cen, rovněž tak v zajištění servisu na dodávané autobusy na území RF a dostupnosti originálních náhradních dílů ze skladů, rozmístěných u obchodních zástupců Karex, a.s. na tomto území. Nemalá role spočívá i na dobrých zkušenostech zákazníků s provozem dodávaných autobusů, zejména v zimních podmínkách západní Sibiře a krajního Severu.